Rhapsody in West

Ontwerp

Tangram architecten

Date
Category
Conceptontwikkeling
About This Project

Op een lawaaiige plek langs de A10 Aan de rand van de Kolenkitbuurt, ligt het Jan van Schaffelaarplantsoen. Dit onbebouwde terrein had lange tijd een belangrijke functie voor de buurt als groene ruimte en ontmoetingsplek. Juist hier moet een fors programma aan woningen worden ontwikkeld. In een unieke samenwerking tussen ontwerpers, bouwer, belegger en omwonenden (onder leiding van SYNC urban producers en kunstenaarscollectief Cascoland, is het plan ‘Rhapsody in West ‘ontwikkeld. Het combineert een hoge dichtheid met ruimte voor groen en water- toegankelijk als ontmoetingsplek voor iedereen uit de buurt. Door gebruik te maken van het hoogteverschil naar de brug over de A10 ontstaat ruimte voor het verbergen van parkeren, bergingen en wateropslag. De open verkaveling aan de buurtzijde zorgt voor lucht in het blok. Door de uitgekiende gebouwvormen zijn geluidschermen als defensieve maatregel overbodig.Ook de ronde vormen van de blokken, die flexibel indeelbaar zijn, dragen bij aan de compactheid van het plan. Medio 2016 wordt gestart met de bouw van Rhapsody in West; een toonbeeld voor hoogwaardige, publieks- en gebruikersvriendelijke stedelijke woningbouw voor de toekomst.