WAAROM SOCIAL INFRASTRUCTURE

Social Infrastructure is een samenwerking tussen drie gedreven professionals – een architect, projectontwikkelaar en bouwmanager met een fascinatie voor bruisende plekken waar men intuïtief langer wil blijven en interactie met andere opzoeken. Wij zien vooral dat bij transformatieopgaven de competenties in het begeleiden van het proces, de ruimtelijke visie en toetsen op financiële haalbaarheid op verschillende momenten worden ingeschakeld waardoor de uiteindelijke doel niet of moeilijk gehaald wordt.

NIEUWE DOEL BEPALEN

Onze samenwerking ondersteunt en begeleidt vastgoedopgaves waar het nieuwe doel, de doelgroep en functies zijn nog niet gedefineerd en de proces moet nog vormgegeven worden.

SLAGINGSKANS VERHOGEN

Kennis en ervaring vanuit projectontwikkeling, architectuur, project- en bouwmanagement zijn gebundeld vanaf initiatieffase tot oplevering, zodat uw project een maximale kans heeft om te slagen.

RENDEMENT VERGROTEN

Wij bieden een integrale aanpak voor uw nieuwbouw- en herbestemmingsprojecten met een focus op leefbaarheid en circulariteit. We helpen u uit uw vastgoedopgaves het maximale financieël en sociaal-maatschappelijk rendement uit te halen.

WIE ZIJN WIJ

Alena Ulasava

Een architect met veel ervaring in sociaal-maatschappelijke sector en binnenstedelijke ontwikkelingen. Haar focus is de beleving in het gebouw, die versterkt wordt door heldere ruimtelijke hiërarchie en oriëntatie. Ze ontwerpt graag met veel input van gebruikers en belanghebbende partijen, waar na de interactieve ‘vraag-achter-de vraag’ dialoogrondes de modellen voor multifunctioneel ruimtegebruik worden ontwikkeld.

Alena Ulasava

Architect
Pieter van den Berge

Zeer ervaren bouw- en projectmanager. Zijn brede kennis van techniek, bouw en regelgeving zet hij graag in zowel transformatie and nieuwbouwprojecten. Startend met een goede inventarisatie, het bespreken van uw eisen en wensen en heldere communicatie is de slagingskans van het project groot. Daarnaast heeft hij veel kennis van de regelgeving en vergunningen.
Meer info www.aumento.nl

Pieter van den Berge

Bouw- en procesmanager
Marion de Haan

Marion heeft 10 jaar ervaring bij ING vastgoed en brede expertise in diverse types projecten – wonen, winkelen of werken. Haar hart ligt in de optimalisatie van een bestaand vastgoed: uitvoeren van quickscans, plan- en beleidsadvies, visies voor stedelijke gebieden. Haar expertise toestaat om de financiële meerwaarde te gebruiken om maximaal maatschappelijk rendement te maken.
Meer info urbansync.nl

Marion de Haan

Conceptontwikkelaar

PROJECTEN

  • All
  • Conceptontwikkeling
  • Ontwerp
  • Projectmanagement

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN

OVERHEDEN

De transformatieopgave van maatschappelijk vastgoed is speelt bij alle gemeentes. Zo is volgens de onderzoek van Kadaster staat alleen in Gelderland 10 mln vierkante aan maatschappelijk vastgoed, twee keer zoveel als winkels drie keer zoveel als kantoren. 15% daarvan is niet in gebruik. De strategische keuzes die worden gemaakt hebben directe invloed op leefbaarheid van de omgeving en vitaliteit van de bevolking. We kijken samen met u naar de urgentie van vraagstukken, brengen maatschappelijke en particuliere spelers bij elkaar en bieden een nieuw perspectief op het starten van samenwerkingen. Wanneer er een voedingsbodem is kunnen we vanuit deze nieuwe initiatief aan de slag en komt onvermoede energie naar boven.

CORPORATIES

Het verduurzamen van de woningen- en faciliteiten staat op het vaste ‘to do’-lijstje van elke corporatie. Deze opgave gaat niet alleen over het energiezuinig maken de bestaande woningvoorraad. Sociale duurzaamheid en betere aansluiting aan de maatschappelijke behoeftes zoals bijvoorbeeld mogelijkheid tot langer zelfstandig wonen horen er ook bij. Met onze integrale aanpak helpen we graag uw ambities en prestaties te verbeteren.

EIGENAREN EN GEBRUIKERS

Wij zijn een flexibele, proactieve partner voor ondernemers/ huurders/gebruikers en vastgoedeigenaren die initiatieven willen ontplooien om hun vastgoed te herontwikkelen, moderniseren of vervangen door de nieuwbouw. Wij nemen de leegstandzorg uit uw handen. Vaak speelt verpaupering op het gebiedsniveau. Ook hier kunnen we u ondersteunen in het ontwikkelen van de dynamische visie waarbinnen individuele eigenaren en ondernemers aan de slag kunnen gaan onder de gezamenlijke visie. De gebouwen en gebieden waar de nieuwe verdienmodellen zorgen voor nieuwe dynamiek vinden we erg fascinerend.

ONTWIKKELAARS EN ONTWIKKELENDE ANNEMERS

We denken graag mee met de ontwikkelende partijen. Als ervaren adviseurs ondersteunen we u graag in de ontwikkeltrajecten, als meedenker over programma, vormgeving, gebiedsvisie en proces. We kunnen voor u optreden als een ontwikkelafdeling buiten uw bedrijf of afzonderlijk aanbieden.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Naritaweg 12B 1043BZ Amsterdam

+31 6 484 707 36

info@socialinfrastructure.nl